پنج شنبه 29 مهر 1400  
اخبار و تازه ها
# عنوان تاریخ
1 هدیه ویژه متولدین هر ماه 23 فروردین 1395
2 خدمات رایگان هتل آپارتمان پرنیان 19 مهر 1394
3 مزایای ویژه اقامت در هتل آپارتمان پرنیان 13 مهر 1394
4 ترانسفر رایگان هتل آپارتمان پرنیان 22 شهریور 1393
5 پارکینگ شبانه روزی هتل آپارتمان پرنیان 19 شهریور 1393
6 کافـــی نت و مرکز بـــازی های کامپیوتری هتل پرنیان 19 شهریور 1393
1