پنج شنبه 7 اردیبهشت 1396  
ارتباط با ما

آدرس هتل

         ایران، خراسان رضوی، مشهد، خیابان امام رضا، دانش شرقی 8

  تلفن

         10- 200 23 385 51 98+

فاکس

         955 42 385 51 98+

تلفن مستقیم رزرو

          9923 358 915 98+

         2661 578 935 98 +

 

نام*
پست الکترونیکی*
موضوع*
متن پیام*